Kolofon

Vores adresse: 
Carado GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch

Fysisk adresse:
Carado GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch

Telefon: +49 7561 9097-300

E-Mail: info@carado.de

Registreringsansvarlig ret:
beim Amtsgericht Ulm
Register-Nr. HRB 720 479

Direktør:
Daniel Rogalski, Markus Dorner

Virksomhedens hovedsæde:
D-88299 Leutkirch

Moms-
nummer:
DE 251 815 674


Ansvarsfraskrivelse


Onlinetilbuddets indhold 
Carado GmbH påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Erstatningskrav mod Carado GmbH, som vedrører skader af materiel eller immateriel karakter, der er forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af mangelfulde og ufuldstændige oplysninger, er generelt undtaget, med mindre der er tale om påviseligt forsæt eller grov uagtsomhed fra Carado GmbH's side. Alle tilbud er uforpligtende og ikke bindende. Carado GmbH forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden særskilt meddelelse eller til midlertidigt eller endeligt at suspendere offentliggørelsen.

Referencer og links
I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder ("links"), som ligger uden for Carado GmbH's ansvarsområde, vil en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft, hvis forfatteren har kendskab til indholdet, og hvis det er teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen i tilfælde af ulovligt indhold.

Carado GmbH erklærer hermed udtrykkeligt, at på det tidspunkt, hvor forbindelsen blev oprettet, blev der ikke fundet noget ulovligt indhold på de linkede sider. Carado GmbH har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Derfor tager Carado GmbH udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle linkede sider, som blev ændret, efter at linket var blevet sat. Denne erklæring gælder for alle links og henvisninger på eget internettilbud samt for tredjeparts poster i gæstebøger, diskussionsfora og postlister oprettet af forfatteren. For ulovligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der opstår som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, er det kun udbyderen af den side, der er henvist til, der er ansvarlig, og ikke den person, der henviser til den pågældende publikation via links.

Ophavsret og varemærkelov
Carado GmbH bestræber sig på at overholde ophavsrettighederne på de anvendte grafiske elementer, lyddokumenter, videoklip og tekster i alle publikationer, at benytte egne grafiske elementer, lyddokumenter, videklip og tekster eller anvende licensfrie grafiske elementer, lyddokumenter, videoklip og tekster.

Alle mærker og varemærker, der er nævnt på denne hjemmeside og som muligvis er beskyttet af tredjepart, er underlagt begrænsninger i henhold til bestemmelserne i den respektive gældende varemærkeret og ejendomsretten til de respektive registrerede ejere. Af nævnelsen af varemærket kan ikke konkluderes, at varemærket ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder!


Ophavsretten til offentliggjorte objekter, der er udarbejdet af Carado GmbH, forbliver udelukkende hos Carado GmbH. Mangfoldiggørelse eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden Carado GmbH’s udtrykkelige samtykke.

Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internetudbud, hvorfra der blev linket til ansvarsfraskrivelsen. Hvis dele af eller enkelte formuleringer i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de øvrige dele uændret af denne kendsgerning.