Julkaisutiedot

Osoitteemme: 
Carado GmbH
Bahnhof 11, D-88299 Leutkirch

Katuosoite:
Carado GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch

Puhelin: +49 7561 9097-300

Sähköposti: info@carado.de

Rekisterioikeus:
beim Amtsgericht Ulm
Register-Nr. HRB 720 479

Toimitusjohtaja:
Daniel Rogalski, Markus Dorner

Yhtiön toimipaikka:
D-88299 Leutkirch

ALV-numero:
DE 251 815 674


Vastuuvapauslauseke

Verkkosivuston sisältö 
Carado GmbH ei vastaa millään tavoin annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai laadusta. Carado GmbH:lle asetetut korvausvaatimukset, jotka perustuvat luonteeltaan materiaalisiin tai aineettomiin vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet annettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten tai epätäydellisten tietojen käytöstä, ovat aina poissuljettu, ellei kyseessä ole todistettavasti Carado GmbH:n tahallinen tai karkean huolimaton toiminta. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksetta. Carado GmbH pidättää oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa sivujen osia tai koko tarjonnan tai sulkea julkaisun joksikin aikaa tai lopullisesti.

Viitteet ja linkit
Suorissa tai epäsuorissa viittauksissa muihin internetsivuihin (linkit), jotka ovat Carado GmbH:n vastuualueen ulkopuolella, vastuuvelvollisuus on voimassa ainoastaan siinä tapauksessa, että kirjoittaja on tietänyt sivun sisällöstä ja hänen olisi ollut teknisesti mahdollista ja oletettavaa estää käyttö sisällön ollessa lainvastaista.

Carado GmbH vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkin asetuksen ajankohtana linkitettävillä sivuilla ei havaittu mitään lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen/viitattujen sivujen nykyiseen ja tulevaan muotoiluun, sisältöön tai tekijöihin ei Carado GmbH:lla ole mitään vaikutusta. Siksi Carado GmbH ilmoittaa täten nimenomaan, ettei sillä ole mitään tekemistä linkitettyjen/viitattujen sivujen minkään linkin asettamisen jälkeen muutetun sisällön kanssa. Tämä toteamus koskee kaikkia oman internetsivuston sisällä asetettuja linkkejä ja viittauksia sekä muiden tekijän laatimiin vieraskirjoihin, keskustelufoorumeihin tai postituslistoille tekemiä merkintöjä. Lainvastaisista, virheellisistä ja epätäydellisistä sisällöistä ja erityisesti niistä vahingoista, jotka syntyvät tällä tavoin ilmoitettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, vastaa linkitetyn/viitatun sivun ylläpitäjä yksinään, ei se, joka linkin kautta ainoastaan viittaa kyseiseen julkaisuun."