Impressum

Ons adres: 
Carado GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch

Bezoekadres:
Carado GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch

Telefoon: +49 7561 9097-300

E-Mail: info@carado.de

Bevoegde rechterlijke instantie:
beim Amtsgericht Ulm
Register-Nr. HRB 720 479

Directie:
Daniel Rogalski, Markus Dorner

Zetel van de vennootschap:
D-88299 Leutkirch

Btw-nummer:
DE 251 815 674

Disclaimer

Inhoud van het online aanbod
Carado GmbH is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schadeclaims tegen Carado GmbH die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover van de zijde van Carado GmbH geen sprake is van aanwijsbare opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Carado GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het totale aanbod zonder enige vooraankondiging te wijzigen, aan e vullen, te verwijderen of de publicatie daarvan tijdelijk of permanent te stoppen.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetsites (“links”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Carado GmbH vallen, is uitsluitende aansprakelijkheid van kracht in het geval dat de auteur van de content weet heeft van en het hem technisch mogelijk en verwijtbaar is het gebruik in geval van content die in strijd is met de wet te verhinderen.

Carado GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het instellen van de links geen illegale content op de te koppelen sites aanwezig was. Carado GmbH heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de content of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde sites. Derhalve distantieert Carado GmbH zich hiermee uitdrukkelijk van alle content van alle gelinkte/gekoppelde sites die na het instellen van de koppeling zijn gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen alsook voor bijdragen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglists. Voor illegale, foutieve of onvolledige content en in het bijzonder schade die voorkomt uit het gebruik of niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk en niet degene die via links alleen naar de betreffende publicatie verwijst.