Fabriken

Semester made in Germany

Vaggan för våra Carado-modeller finns i det unika landskapet i saxiska Schweiz i närheten av Dresden. Här ligger Neustadt in Sachsen, där vår fabrik Capron finns. Den hör till de modernaste av sitt slag i Europa. 2005 bildades företaget som en del i Erwin-Hymer-Group med målet att tillverka prisvärda husbilar av hög kvalitet i instegssegmentet.

 

För att uppnå de här uppsatta målen, satsar man på en genomtänkt logistik, effektiva arbetsprocesser och en modern maskinpark i fabriken. Men det viktigaste är ändå medarbetarna. Välutbildade och mycket motiverade garanterar de obesvärade reseupplevelser – och det erbjuder varje Carado. Tidigare tillverkades även husvagnar men vid det här laget har Carado koncentrerat sig på tillverkningen av husbilar och tillverkar varje enskilt fordon efter kundens önskemål med hög kunskapsnivå och professionellt lugn.

 

Unternehmenssitz

Fler än 40 fordon lämnar för närvarande varje dag de 450 m resp. 250 m långa tillverkningslinjerna. Bredvid den egentliga produktionslinjen finns även en egen möbeltillverkning och prefabriceringen av sidoväggar i de stora, ljusa produktionshallarna. Här skapas de möbeldelar, sidoväggar och tak som behövs för att montera varje Carado. 


Redan under produktionen genomgår alla Carado-modeller flera kvalitetskontroller för att säkerställa en konstant, hög standard. Vid slutet av tillverkningslinjen görs slutbesiktningen. Här börjar de egentliga, långa resorna för Carado-fordonen.