Utgivning 

Vår adress: 
Carado GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch

Besöksadress:
Carado GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch

Telefon: +49 7561 9097-300

E-Mail: info@carado.de

Registrerande domstol: 
beim Amtsgericht Ulm
Register-Nr. HRB 720 479

VD:
Daniel Rogalski, Markus Dorner

Bolagets säte: 
D-88299 Leutkirch

VAT-nr.:
DE 251 815 674

Developed by Code Q
www.codeq.atNew Link

Befrielse från ansvar


Innehåll på webbsajten
Carado GmbH ger inga som helst garantier att informationen som tillhandahålls är aktuell, korrekt, fullständig eller avseende kvaliteten. Krav på ansvar gentemot Carado GmbH, vilka avser skador av materiell eller immateriell typ, vilka har förorsakats genom nyttande eller icke nyttjande av informationen som erbjuds resp. genom nyttjandet av felaktig eller ofullständig information, är principiellt uteslutet, såvida inte bevisligen uppsåtligt eller grovt vårdslöst vållande föreligger från Carado GmbH:s sida. Allt innehåll är utan förbindelse och ej bindande. Carado GmbH förbehåller sig uttryckligen att ändra, komplettera, radera eller tidvis eller slutgiltigt att ställa in publiceringen av delar av sidorna eller hela sajten utan särskilt tillkännagivande.

Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa internetsajter (”länkar”), vilka ligger utanför ansvarsområdet för Carado GmbH, skulle en ansvarsförpliktelse uteslutande träda i kraft, i det fall då författaren känner till innehållet och det vore tekniskt möjligt och skäligt för honom att förhindra nyttjandet om innehållet skulle strida mot lagen.

Carado GmbH förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt så länken lades in, framgick inget illegalt innehåll på de länkande sidorna. Carado GmbH kan inte på något sätt påverka aktuell och framtida utformning, innehållet eller upphovsmannaskapet på de länkade sidorna. Därför tar härmed Carado GmbH uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor, vilka har förändrats efter att länkarna lades in. Detta fastställande gäller för alla länkar och hänvisningar som har lagts in på den egna webbsajten, samt för externa bidrag i gästböcker, diskussionsforum och mejllistor som författaren har inrättat. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador, vilka uppstår från nyttjande eller icke nyttjande av dylikt erbjuden information, ansvarar endast sajtens innehavare (till vilken hänvisning gjordes), inte den person som endast hänvisar till respektive publicering via länkar.